Pre základnú funkčnosť, analytické účely, spríjemnenie používania webu a po udelení súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránky.

Odmietnuť všetko môžete tu.

+421 57/7888 482

Doprava zadarmo od 100€

ANKETA

Odkiaľ ste sa dozvedeli o spoločnosti BergHOFF??

Facebook 39% Instagram 24% Google 20% Iné 18%

NAJPREDÁVANEJŠÍ
Informácie » Podmienky súťaže
Pravidlá Instagramovej a Facebookovej súťaže

Pravidlá Instagramovej a Facebookovej súťaže

Prečítajte si podrobné pravidlá súťaží, ktoré prebiehajú na Instagramovom profile alebo facebookovom profile.

1.Základné informácie

1.1 Organizátormi súťaží je spoločnosť NOIS s.r.o. so sídlom na NOIS s. r. o. Družstevná 22/1477 066 01 Humenné Slovensko, IČO 36487457,  Zapísaná v registri Okr. súd Prešov, odd. Sro, vložka 14316/P, (ďalej len „organizátor“ alebo len „NOIS“) ako prevádzkovateľ portálu www.berghoff.sk.


1.2 Názov súťaží je „Označ, lajkuj a vyhraj“ (ďalej aj ako „súťaž“).


1.3 Súťaže sa konajú v období, ktoré je uvedené v konkrétnom statuse pri konkrétnej súťaží,


1.4 Súťaž nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah. Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.


1.5 Súťaž nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

2. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na instagramovej stránke www.instagram.com/berghoff_slovensko alebo na facebookovej stránke https://www.facebook.com/BergHOFF.Slovakia/ a v termíne určenom v konkrétnom statuse pri konkrétnej súťaži a splní všetky podmienky pre danú súťaž.


2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 15 rokov.


2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.


2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na instagramovej alebo faceboovej stránke spoločnosti.(www.instagram.com/berghoff_slovensko, https://www.facebook.com/BergHOFF.Slovakia/) a to v konkrétny dátum, ktorý je uvedený pod konkrétnou súťažou alebo najneskôr do 7 dní od ukončenia súťaže.

3. Pravidlá súťaže

3.1   Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov avšak len stále s inou osobou. Súťažiaci musí splniť všetky podmienky ktoré sú uvedené pod daným príspevkom.

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

⦁ zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,

⦁ obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

⦁ obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,

⦁ podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

⦁ propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,

⦁ ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,

⦁ navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,

⦁ sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,

⦁ organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3 Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže, pomocou aplikácie random.org , easypromosapp.com , www.commentpicker.com alebo inej ktorú zvolí organizátor za vhodnú.

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 Výherca a označená osoba vyhrajú ceny, ktoré sú zaradené do konkrétnej súťaže.


4.2 Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu na instagramovej stránky alebo na stránke facebooku a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy.


4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.


4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom kurierskej spoločnosti; usporiadateľ doručuje výhry výlučne na území SR. Doručenie výhry bude v rámci 30 dní od vyžrebovania výhercu. Výherca si môže vybrať výhru po dohode aj na jednej z predajní oragnizátora.

5. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.


5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.interez.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá.


5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

6. Vyhlásenie súťažiaceho a  súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry.
Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov.


6.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 1 mesiac.


6.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej  instagramovej stránky alebo facebookovej súťaže.


6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi  a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.

7.Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 1.8.2019


V Humennom dňa  1.8.2019                NOIS